650,000

Đồng Hồ Treo Tường Đàn cá Đen 1937B

650,000