950,000

Đồng Hồ Treo Tường Chim công 1913

950,000